50-milsvisa runget i sommernatta

AKSJON FOR KYSTEN: Jack Berntsen og Lovisa sang "50 mil for Norge" til støtte for "Aksjon Kyst-Norge".  Bak fra venstre: Martin Pope, Jack Berntsen, Per-Kai Prytz, Geir Fredriksen, Ann Barbro Dahl og Kari Bremnes. Foran fra venstre: Knut Utnes, Jenn Elisabeth Mortensen, Ruth Karin Paulsen, og Britt (Olsen) Talmo. Men av disse var det bare Jack og Jenn som var med på plateinnspillingen i Oslo. (Foto: Frank A. Jenssen)

Selvtilliten glødet blant neifolket etter seieren i EF-avstemningen høsten 1972. Nå kunne alle kamper vinnes - om så med sangen som våpen.

Av Billy Jacobsen

"Opp til kamp for vårt hav! Opp til kamp for vårt folk!" lød det med kraft og patos fra Jack Berntsen og Lovisa fra den vesle scenen på Ulvsvåg i Hamarøy. Det var sommeren 73, på den aller første Troilltampen. Og den blodferske kampvisa, "50 mil for Norge", runget også ved bålet i den nordlandske sommernatta, til taktfast gitarkomp.

I Nordland hadde 72,5 prosent av folket stemt nei til EF (EEC - nå EU), mens resultatet på landsbasis ble 52,5 prosent nei. I Oslo hadde 66 prosent stemt JA!

KLAR MENING: Kampen for kysten handlet også om olje versus fisk. Billedkunstneren Tor Erdahl uttrykte seg blant annet slik (Foto fra Galleri Lille Kabelvåg)


KAMPEN FOR HAVET

Våren etter, i mai 1973, ble aksjon Kyst-Norge stiftet på Gravdal i Lofoten, med hovedmål å få utvidet den norske fiskerigrensa fra 12 til 50 nautiske mil. Bakgrunnen var konflikten mellom kystfiskere og utenlandske trålere. Og overfiske, som truet fiskebestandene. Brennbare temaer som også hadde vært en del av EF-debatten.

Straks etter stiftelsen ble Jack Berntsen oppfordret til å lage en støttesang til aksjonen, av en lærerkollega på gymnaset i Svolvær, Jens Andvig, lokalt profilert lederskikkelse på den radikale politiske venstresiden.

Jack kvitterte umiddelbart med tekst og melodi: "50 mil for Norge" - som skulle bli en av de mest kjente sangene på Lovisa sitt repertoar. Visa ble fremført på flere av Aksjon Kyst-Norges arrangementer og på andre konserter. Og den kom på singelplate i 1974, som B-sida til klassikeren "Kor e hammaren, Edvard".

KAMPSANGER: På LP-plata "Med Hammar og Høtt" (1976) følger Jack og Lovisa opp med nye kampsanger, med titler som "Nord for 62 - mot olje og førr fesk". (Foto/Arkiv: Trolltamp.com)


IKKE ALLE LIKE RØDE

Det politiske engasjementet til visegruppa Lovisa skulle føre til at enkelte medlemmer sluttet. Det kan ha blitt for mye venstrevri. For mye politikk. For mye protest.  

Men forholdsvis få. Forøvrig behøvde ingen å tvile på gruppens profil. I formålsparagrafen heter det nemlig at dette er en "viseklubb som skal arbeide for å fremme en progressiv musikk-kultur", og "bekjempe kommersiell spekulasjon i kulturlivet".

Og Lp-plata til Jack Berntsen og Lovisa (MAI 1976) fikk tittelen "Med hammar og høtt" - med undertittelen "Sanga fra Kystnorge i kværdag og kamp". Der fins viser som "Trålvisa", "Nord for 62" og "Støtt Islands kamp" - et Island som da kjempet for utvidelse av egen fiskerigrense.


DISSE VAR MED:

Dette er sangerne og musikerne som bidro på innspillingen "50 mil for Norge" (50-milsvisa) i 1974: Hovedvokal: Jack Berntsen. Trekkspill: Kyrre Iversen. Cello, bass, fele: Steinar Ofsdal. Gitar: Bent Patey, Jack Berntsen. Mandolin: Morten Lindbæk. Kor: Arvid Esperø, Elin Lillevik, Jenn Mortensen, Jon Arne Corell og Tore Haraldsen. Produsent: Arvid Esperø. Tekniker: Christian Wille.

LES OGSÅ: Her innspilles tidenes første plate på nordnorsk
LES OGSÅ: Hurtigrutekrise avfødte viseklassiker


Og her er teksten til "50 mil for Norge" i sin helhet:
Tekst og melodi: Jack Berntsen

I storm og i stille
i solskinn og fokk
på dekk og på tilje
vi kjemper i flokk, -

for stua der hjemme
med åker og mark
og den kyst hvor vi fisker
fra skøyte og sjark, -

Refreng:
For 50-milsgrensa
vi våger en dyst.
Opp til kamp for vårt hav!
Opp til kamp for vår kyst!


Vi tror ei på løfter
for stormenn i sør.
Vi seiler for Nordvindens
våknende bør.

Mot fremmede makter
som vil rane vårt hav
skal vi stevne vår båt,
skal vi hevde vårt krav.

Refreng:
For 50-milsgrensa
vi våger en dyst.
Opp til kamp for vårt hav!
Opp til kamp for vår kyst!

 

Om du sitter på informasjon, bilder eller annet som kan kaste lys over historien om Jack Berntsen og visebølgen, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt.