Trolltampen

Utstillingen vandrer

Utstillingen om Jack Berntsen og Visebølgen er klar for Narvik i mai 2016. Deretter går turen til  Bø i Vesterålen, Sortland, Nesna og Melbu. I 2017 er den booket til Leknes i januar før den vandrer videre til Fauske og Saltdal. Les om hele turneplanen her

Det er Arkiv i Nordland som tar i mot bestillinger og sørger for distribusjonen. De har også produsert utstillingen i samarbeid med Relation04 Media

Les mer om utstillingen her

  

 

Ukens Bilde # 1

Hver fredag i det kommende året, legger vi ut et nytt bilde fra Jack Berntsen-samlingen.  Vi trenger hjelp til å finne navn på personer, fotograf og årstall.

Først ut er et bilde fra billettkøa ved Trolltampen. Publikum sjekker inn med telt, sovepose og annen bagasje. Vi kjenner igjen dongerijakker, slengbukser, seilerstøvler og annen "haute couture" fra midten av 70-tallet, men årstall, personer og fotgraf er ukjent for oss. I artikkelen Festivalen Trolltampen - Suksess og Motbør er et annet bilde fra samme sted. Ta gjerne en titt på det i samme slengen. Har du informasjon, kan du skrive under her, på facebook eller som epost til oss. Slik bidrar du til vår historiefortelling og til at Jack Berntsen-samlingen blir mer komplett.

Festivalen Troilltampen - suksess og motbør

PÅ TRAPPA: Jack Berntsen og Lovisa på den aller første festivalen i 1973 på Ulvsvågskaret i Hamarøy. 350 personer løste billett. Trappa på idrettslagshuset var scene, utstyrt med en Vox-forsterker og to mikrofoner. (Arkiv: Trolltamp.com)

Av Billy Jacobsen

BILLETTKØ: Interessen for Troittampen økte på utover 1970-tallet. Noen som kjenner seg igjen?  (Arkiv: Trolltamp.com)

Troilltampen ble første gang arrangert på Ulvsvågskaret, Hamarøy i Nordland, i 1973. Festivalen ble en gedigen suksess, og en vesentlig drivkraft i den gryende nordnorske visebølgen på 1970-tallet.
Dette var Nord-Norges første visefestival, og samtidig landets eneste rendyrkede amatørfestival.
Etter tre år i Hamarøy ble festivalen flyttet til Storjord i Tysfjord. Der den ble arrangert årene 1976-1981, unntatt i 1980, da Nordland Vegkontor fikk satt en stopper, begrunnet med trafikale forhold.

10-årsjubileum

I 1982 flyttet Troilltampen til Gimsøya i Lofoten. Der ble også 10-årsjubileumsfestivalen arrangert i -83.
Etter dette begynner interessen for Troilltampen å ebbe ut. Den ser ut til å ha hatt si æra.
Men den har vært arrangert også etter årene (4 ganger) på Gimsøya, både i Lofoten, Hamarøy og Tysfjord – senest i 2005. Vi snakker da om mer sporadiske arrangementer, og også da med et noe annet innhold enn den "originale Troilltampen" 1973-1983.

 

Jack Berntsen og Lovisa

Visegruppa LOVISA

Det var visedikteren, artisten og kulturgründeren Jack Berntsen som hadde ideen til Trolltampen, inspirert av den amerikanske rockefestivalen Woodstock. Jack dro det hele i gang, med visegruppa Lovisa som arrangør; ei gruppe han hadde startet opp i Svolvær. I tillegg allierte arrangøren seg med lokale foreninger.

Motkultur

En trolltamp er på nordlandsdialekt en som er uskikkelig, og festivalen vokste frem som en motkultur, en motreaksjonen mot all kulturen som hadde kommet sørfra, den oslodominerte kulturen, forklarte Jack Berntsen da Troilltampen var etablert.

På egen dialekt

-Det fins voldsomme krefter blant vanlige folk. Vi har prøvd å få tak i disse kreftene; og la folk skrive, lage viser om sitt eget miljø, og på sin egen dialekt. På den måten blir det mer ekte. Folk får noe som de føler er sitt eget, sa Berntsen.

Kulturfestival

Trolltampen var i starten først og fremst en visefestival, men andre uttrykk fikk også sin plass: rock, og dikt – som høytlesning av forfatterne sjøl. Og billedkunstnere hadde utstillinger på festivalområdet, som også var en camp, med tilreisende ungdommer fra det meste av Nord-Norge, og etter hvert dels sørfra.

For mange av artistene var Troilltampen den første sjansen til å opptre på en ordentlig scene, for et større publikum. Og for noen ble den et gjennombrudd.

Her er et lite knippe av artister som har opptrådt på Trolltampen: Jack Berntsen, Lovisa, Halvdan Sivertsen, Nordnorsk Visegruppe, Kai Larsen og Medvind, Dag Kajander, Herbjørg Wassmo, Knut M. Myrland, Slakt, Elisabeth Skaar-Christensen, Tysfjord Sang og Sement, Ragnar Olsen, Marit Mathisen, Mathis Hætta, Dr. Fish, Håkon og Frank A. Jenssen (far og sønn), Karstein Berg, Men Snill, Johan Moe, Stefan Lybäck, Tom Paley, Tore Bongo, Karlsøy Prestegård, Kriminell Ungdom.

3600 tilskuere

Allerede andre året, Ulvsvåg 1974, var det 1500 tilskuere på Troilltampen, og 40 artister/band på scenen.
Toppåret kom på Storjord i 1979, med 200 aktører og 3600 tilskuere – i strålende sommervær.

Hamarøy, Tysfjord og Lofoten

Her er en oversikt over stedene for Troilltampen:
1973, 1974, 1975: Ulvsvåg, Hamarøy.
1976, 1977, 1978, 1979, 1981: Storjord, Tysfjord.
1982, 1983, 1984, 1985: Gimsøy, Vågan i Lofoten.
1986, 1987: Kalle, Vågan i Lofoten.

Fra og med 1996 er det arrangert enkelte Troilltamp-festivaler på Storjord i Tysfjord, av en noe annen karakter enn de opprinnelige festivalene, og som heller ikke har oppnådd særlige besøkstall. Det har også i ettertid vært festivaler på Ulvsvåg.

Alkoholen ei mare

PÅ PLAKATEN: Alkoholforbudet ble stadig mer synlig på plakaten. (Foto: Trolltamp.com)

Bakom suksessen red underskudd og økonomiske problemer Troilltampen i mange år. Og fylla har skylda, indirekte, for det var fyll og uro som var argumentet til de som var imot festivalen, og som var politiets begrunnelse for sitt pålegg om politivakthold - som kostet arrangøren mer enn den kunne bære.

Derfor ble ALKOHOLFORBUD det viktigste budskapet i markedsføringen av Troilltampen, mer og mer viktig som årene går, ja "alkoholforbud" troner øverst på plakaten, som om det var en kristenleir. Noe som står i skarp kontrast til senere tiders festivaler, der festivalområdet nærmest er ei lysløype av pubtelt, der ølsalget er en vesentlig del av arrangørens inntekter.

Kampanje mot Troilltampem

Det var en allmenn oppfatning at Troilltampen hadde et dominerende innslag av ungdommer på den politiske venstresida. Dette var neppe like uproblematisk for alle, slettes ikke at festivalen vokste seg stadig større utover 1970-tallet, og at den fikk stadig bredere mediedekning. At den var en bevegelse som ble stor og sterk.

Men egentlig ble Troilltampen svakere. Samtidig som inntektene økte, økte kostnadene til vakthold. Politiet hadde pålagt arrangøren politivakthold - i sin helhet for arrangørens egen regning. Selv etter rekordåret 1979 var det røde tall i bøkene.

Men det kom også annen motbør: På nyåret i 1980 iverksettes en underskriftkampanje blant grunneiere i Storjord-området, med krav om at festivalen må fjernes for all ettertid, på grunn av "bråk, uro og fyll", som det heter i et brev til lensmannen, underskrevet av et 20-talls grunneiere.

"Musikk med slagverk og forsterkere starter opp her på fredag og holder på så å si i ett kjør til søndags ettermiddag," heter det i grunneiernes protestbrev, som samtidig påpeker et "Trafikkproblem E6" uten videre begrunnelse.

 

Full stopp

POLITI-BILAG: Noen ganske små bilag med utkvittert honorar for vakthold. Men summen av regningene for politivakthold ble en tung utgiftspost for Troilltampen. (Foto: Trolltamp.com)

Etter ei tid kom stoppordren. Og den kom, som lyn fra klar himmel for Jack Berntsen & Co, fra Vegkontoret. Troilltampen fikk ikke lov til å bruke avkjørselen fra E6.

Festivalen måtte altså avlyses i 1980 på grunn av trafikale forhold. En beslutning som står i pussig motsetning til at Troilltampen fikk klarsignal for ny festival samme sted i 1981, under nøyaktig de samme trafikale forhold som året før.

Og politiregningene fortsatte også som før. I 1981 var det åtte politifolk på vakt, ved siden av arrangørens egen vaktstyrke, denne gangen 40 personer fra Svolvær Idrettslag.

Vet du mer om avlysningen av Troilltampen 1980, kan du skrive HER.

Kilder:
Jack Berntsens arkiv (v/Trolltamp.com)
NRK Nordland Fylkesleksikon
Nord-Norges Trubadur (bok, Kolofon, 2005)
Troilltampen (bok, Nordnorsk Magasin 1983)

 

Fakta om Jack Berntsen

Av Billy Jacobsen

Joakim Jan Aril (Jack) Berntsen (f. 14.oktober 2010 – 5.oktober 2010)
var filolog, visedikter, forfatter og artist.

Jack Berntsen er født i Kjøpsvik i Tysfjord. Han vokste opp i Hamarøy, på utkantgården Tverråsen i Skillvassbakk.  Han tok cand.mag. ved Universitetet i Oslo (engelsk, historie og nordisk). Etter avsluttende eksamen (1968) flyttet han tilbake til Nordland; da til Svolvær i Lofoten.

 

Lovisa og Troilltampen

Visegruppa Lovisa

Han startet viseklubben Lovisa i Svolvær i 1968, og visefestivalen Troilltampen i 1973, som dette første året ble arrangert på Ulvsvåg i Hamarøy.

Jack Berntsen begynte tidlig i tenårene å spille i danseorkestre på Hamarøya. Under studietiden i Oslo på 1960-tallet høstet han mer inspirasjon og lærdom i nærvær av hovedstadens gryende visemiljøer. Etter etableringen av Lovisa i Svolvær, begynte han å lage egne tekster og melodier. Og med sangen Kor e hammaren, Edvard (singel på plateselskapet MAI, 1974), ble Jack Berntsen nasjonalt berømt. Dette var aller første sangen på nordnorsk dialekt utgitt på plate.

 

Barnesanger

Jack Berntsen holdt et stort antall barnetimer omkring i Nord-Norge. Han ga ut to Lp-plater med barnesanger, og to visebøker med barnesanger.

Jack Berntsen giftet seg i Svolvær, og sammen med kona Ingrid fikk han tre barn: Steivor, Ingebjørg og Jo Nicolay.

Han jobbet som adjunkt ved gymnaset i Svolvær/Svolvær videregående skole 1968 – 2002. Han ble boende i Svolvær resten av livet.

Jack Berntsen er beæret med statue på kaipromenaden i Svolvær sentrum. Den ble avduket i oktober 2005 av Arthur Arntzen. Statuen er lagd av Arne Mæland.

150 verker
Med tekster og melodier er JB registrert i TONO med cirka 150 verker.

Plateutgivelser
Bygdevisa (Kor e hammaren Edvard) / 50 mil for Norge (1974) - single
Med Hammar og høtt - sammen med visegruppa Lovisa (1976)
Det e håp i hænganes snøre (1978)
Ongan i Lofoten (1981)
I ly av Lofotveggen (1984)
Lille Bolla Bølla (1986)
Badestrandsballade (1986) - single
Bussjåfør (1986) - single
Nordover (1990)
Med røde roser – The best of Jack Berntsen (1996).
Det gode liv (1999) – single
NRK har gjort flere innspillinger med Jack, som ikke er utgitt på plate. Blant disse: Vi sei nei, nei, nei, selve fanesangen til neibevegelsen foran folkeavstemningen i 1994 om norsk medlemsskap i EU.

Bøker
Det e lys lenger frem (Visebok. Nordnorsk Forfatterlag, 1976).
Sol bakom skyan (Visebok. Oktober Forlag,1979/87).
Ongan i Lofoten (Visebok. Oktober Forlag, 1981).
Lille Bolla Bølla (Visebok. S-Forlaget, 1986).
Sanga i Søkk og kav (Visebok. Samlaget, 1985).
Truls & Kato (Eventyr. Lille Bolla Bølla AS).
 
Fjernsyn
Jack Berntsen har deltatt i en rekke radio- og tv-programmer. Han har lagd barne-TV for NRK (1985): Da TV’n gikk i stykker. Samt Ongan i Lofoten – Jack synger med barn i Henningsvær (1992).

Teater
Jack lagde flere eventyr. Ett av dem ble i 2003 satt opp som turnestykke på Hålogaland Teater (Jacks eventyrverden) – med Jack Berntsen sjøl på scenen. Stykket fins i flere antologier.

Utmerkelser
Jack Berntsen er hyllet med mange priser, blant annet disse:

1981: Nordland fylkes kulturpris
1982: Blix-prisen
1985: Prøysenprisen
2007: Statens stipend for eldre fortjente kunstnere, for ”mangeårig og verdifull innsats”.

Kilder:
Jack Berntsens arkiv (v/Trolltamp.com)
NRK Nordland Fylkesleksikon
Nord-Norges Trubadur (bok v/Sverre H. Eriksen)
Snl.no
Wikipedia.no