OM TROLLTAMP

Slik så arkivet til Jack Berntsen ut mens han selv satt på det. Dette materialet var starten på dette prosjektet .  Foto Lars E Bones

Slik så arkivet til Jack Berntsen ut mens han selv satt på det. Dette materialet var starten på dette prosjektet .  Foto Lars E Bones

Trolltamp er fortellinger om de store endringenei Nordnorsk kulturliv fra ca 1970. For første gang utga musikere og forfattere plater og tekster på egen dialekt. Begrepet Den Nordnorske Visebølgen omfatter noe av dette, men ikke alt. For dette var epoken da hele landsdelen fikk styrket selvtillitt og tro på egne krefter og egenart.

Vi har begynt å grave oss ned i materiale fra denne tiden, og vi har funnet mange skatter.

INTERAKTIVITET

På disse sidene skal vi presentere noe av det vi har funnet. Og - vi håper at folk som leser denne bloggen, vil bidra med sine versjoner. Både med kommentarer i kommentarfelt, og særlig med egne fortellinger, anekdoter, bilder og lyd som kan sendes til oss. Våre innlegg kan også følges via prosjektets facebookside. Gå inn der og lik siden, så får du med deg våre og andres poster.

TRANSMEDIA

Vår tanke er at noe av det materialet vi får tilgang til, skal foredles og presenteres i flere former: Utstilling, forestillinger, dokumentarfilm og bok. På disse sidene vil vi også informere om fremdriften i disse prosjektene.

Trolltamp startet med innsamling, sortering og bevaring av et rikholdig arkiv etter visesangeren og kulturentreprenøren Jack Berntsen.  Da han døde i 2010, ble flere titalls sekker med lydopptak, fotografier, sangtekster, brev og mye mer fraktet vekk til kjellere, hytter og låver på flere steder i Nordland. Dette var spor av et liv i sentrum av nordnorsk og norsk kulturliv gjennom et halvt århundre.

Første del av vårt prosjekt var å samle inn, sortere, sikre og lagre dette materialet for ettertiden. Etter et års arbeide har vi nå oversikt over hva som befant seg i disse sekkene: Kjente og ukjente tekster, manuskripter, artikler, brev, bilder, lydopptak og mye annet som samlet gir et spennende innblikk i Jack Berntsens liv og aktivitet. I tillegg til kunst og kultur, berører dette politiske begivenheter som EEC/EF/EU-avstemning, endring av fiskerigrense og miljøstrid.

Vi skal fortelle om noe av dette gjennom disse sidene. Vi håper virkelig at det også vil inspirere mange der ute til å kontakte oss med historier, fotografier, lyd og filmopptak fra denne tiden. På den måten vil vi kunne bygge en unik samling - med flere innfallsvinkler og fassetter av denne historien. Og slik kan dere bidra til at denne historien kan formidles til dagens publikum

PROSJEKTETS TILHØRIGHET

Prosjekt Trolltamp drives av Relation04 Media AS med Billy Jacobsen som prosjektleder og Karl Emil Rikardsen som produsent.

FINANSIERING

Innovasjon Norge, Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Filmfond Nord, Fond for Lyd & Bilde, Vågan Kommune, Hamarøy Kommune, ABM Utvikling.

SAMARBEIDSPARTNERE

Lille Bolla Bølla AS, Arkiv i Nordland, Nordnorsk Viseforum, Norsk Viseforum, Lofoten Jazzklubb, Galleri Lille Kabelvåg.