Samarbeidspartnere

Lille Bolla Bølla AS

Lille Bolla Bølla AS er forvalter av rettighetene til Jack Berntsen.

Arkiv i Nordland

AIN er vår arkivfaglige partner. De sørger for den profesjonelle arkivfaglige bearbeidingen

Fritt Ord

Stiftelsen Fritt Ord har støttet arbeidet med innsamling av Jack Berntsens arkiv. De har også støttet produksjon av tekster til temahefte i forbindelse med utstilling

Vågan Kommune

Vågan kommune er økonomisk bidragsyter i forbindelse med innsamling og sortering av arkivet etter Jack Berntsen.

 

Hamarøy Kommune

Hamarøy Kommune er økonomisk bidragsyter til innsamling av arkivet etter Jack Berntsen

FilmFond Nord AS

Filmfond Nord AS har gitt støtte til manusutvikling for dokumentarfilmen Trolltamp

FOND FOR LYD OG BILDE

Fond for Lyd og Bilde har gitt støtte til manusutvikling for dokumentarfilmen Trolltamp

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge i Troms har gitt støtte til konseputvikling for å legge grunnlag for formidling innafor flere medier

 

Norsk Kulturråd har støttet innsamling, bevaring og dokumentasjon i dette prosjektet.